Krone EasyCut Butterfly

Krone levert een zeer compleet programma zogenaamde Triple maaiers, waarbij ook weer een keuze gemaakt kan worden uit combinaties met of zonder kneuzer. In geval van de combinaties met kneuzer kan er in een aantal gevallen ook gekozen worden voor een zogenaamd “Collect” systeem waarbij het gewas via een opklapbare dwarsafvoerband midden achter de trekker afgelegd kan worden.

Eigenschappen van de triple maaiers van Krone

  • Smartcut: maaier zonder strepen. Doordat de maaischijven bij paarsgewijze draairichting altijd met twee maaischijven paarsgewijs naar elkaar toe draaien, draaien er dus ook twee maaischijven van elkaar af. Voor egaal maaiwerk moet de overlapping van de messenbanen kloppen. Om deze reden is de overlapping van de maaimessen tussen de twee naar voren draaiende maaischijven groter – ideaal voor streeploos maaien van jong gewas in lichte bestanden. De kleinere overlapping tussen de naar elkaar toe draaiende maaischijven begunstigt de afvoer van grote gewashoeveelheden.
  • Maaien zonder verliezen: De telescopische draagarmen van de zijmaaiers zorgen voor de altijd passende overlap met de frontmaaier. Door de instelbare overlap tussen front- en achtermaaiers, kunnen ook grote bochten gemaakt worden zonder strepen te laten staan: een dure sideshift is niet nodig.
  • Compact: Met de stabiele steunpoten kunnen de triple maaiers ook in transportstand worden weggezet. Met een wegzethoogte van 3,45 m tot maximaal 4,00 m en een breedte van 3,00 m nemen de EasyCut B maaiers weinig plek in de loods. Ook tijdens transport over de weg blijven de KRONE triple maaiers onder de 4,00 m transporthoogte, en dat met een bodemvrijheid van 20/25 cm.
  • CombiFloat – alleen van Krone: Het bijzondere is dat via de LS stuurventielen van de trekker wordt de ingestelde druk en dus de druk in het stikstofbollen door het Float-systeem constant gehouden. Het voordeel: een gelijkblijvende bodemdruk, ook bij bodem oneffenheden in het land en bij verschillende werkbreedtes.
Model (EasyCut)Werkbreedte (m)Transportvijzel/
Dwarsafvoerbanden
Kneuzers
B 7507.46Nee
B 8908.60 – 8.90Nee
B 9709.40 – 9.70Nee
B 950 Collect9.45TransportvijzelNee
B 870 CV (Collect)8.70Dwarsafvoerbanden*Ja
B 870 CR (Collect)8.70Dwarsafvoerbanden*Ja
B 1000 CV (Collect)9.30 – 10.10Dwarsafvoerbanden*Ja
B 1000 CR (Collect)9.30 – 10.10Dwarsafvoerbanden*Ja
Dwarsafvoerbanden* = Optie / CV = tandenkneuzer / CR = rollenkneuzer

Afbeeldingen